Đấu giá đất 138 lô Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên

Ngày 5/12/2019 UBND Huyện Thuỷ Nguyên ban Quyết định số 7423/QĐ-UBND về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên.

Danh mục tài sản bán đấu giá đất Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy nguyên

Tài sản đấu giá gồm: 138 lô đất ở, tổng diện tích 11.959,4m2 khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên với các nội dung sau:

Đấu giá đất Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Đấu giá đất Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Đấu giá đất Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Sơ đồ mặt bằng đấu giá đất Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên
Phiên đấu giá đất Cửa Trại, tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *