• Slide 0
  • Slide 1

Đấu giá quyền sử dụng "đất vàng" tại xã Hoa Động, Thiên Hương

Ngày 8/11/2019 Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hoa Động, Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Cụ thể như sau:

 1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

 - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham giá đấu giá nhiều lô đất. 

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham giá đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 6358/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở, nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các xã: Hoa Động, Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Giấy chứng minh nhân dân, số Hộ khẩu (bản sao có chứng thực)

Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 11/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính)

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính)

8. Thời gian nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/11/2019 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2019 (trong giờ hành chính)

9. Địa điểm bán hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền. TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476

10. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 29/11/2019 tại trụ sở UBND xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng./

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline