THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu giá quyên sử dụng đât vào mục đích làm nhà ở tại khu Tây Con Cá (VT2), thôn Giữa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thê như sau:

 1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:
TT Ký hiệu lô đất Diên tích (m2) Giá khởi điểm Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô) rf-i« Ằ                          ■                                       *

Tien bao ve, phát triển đất trồng lúa (đồng/ỉô)

Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

1 Lô 01 150,0 7.340.000 1.101.000.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5^
2 Lô 02 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.24&0

IIqI –

3 Lô 03 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 \\>\l

14.950.24w

4 Lô 04 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 _

14.950.246,5

5 Lô 05 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
6 Lô 06 147,5 7.340.000 1.082.650.000 100.000 200.000.000 14.701.075,7
7 Lô 07 150,0 7.340.000 1.101.000.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
8 Lô 08 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
9 Lô 09 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
10 Lô 10 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
11 Lô 11 150,0 6.670.000 1.000.500.000 100.000 200.000.000 14.950.246,5
12 Lô 12 221,7 6.540.000 1.449.918.000 100.000 200.000.000 22.096.464,3

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

 1. Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

–       Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

 1. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

–      Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

–      Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

–      Phiếu trả giá;

–      Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

–      Quy chế đấu giá;

–       Quyết định số 8716/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của ƯBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Tây Con Cá (VT2), xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên;

–       Quyết định số 8717/QĐ-ƯBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đế thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Tây Con Cá (VT2), xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên;

–      Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500.

 1. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

–      Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

–      Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

–         Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)’, số hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), số hộ khấu (bản sao có chứng thực).

–         Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

 1. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

–      Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

–      Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

 1. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 08/12/2020 đến 16 giờ 00 ngày 21/12/2020 (trong giờ hành chính).
 2. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 16/12/2020 (trong giờ hành chính).
 3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/12/2020 đến 11 giờ 00 ngày 23/12/2020.
 4. Địa điểm mua hồ sơ:

–      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nang, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

–      Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.’ ‘
 2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 24/12/2020 tại UBND xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *